Meeting Schedule Fall 2018

 
Thursday, October 18, 2018
Auxiliary Unit 1038 Member Meeting, 7:00 PM  Thursday, November 15, 2018
Auxiliary Unit 1038 Member Meeting, 7:00 PM  27 Legion Drive, Valhalla, New York 10595

Auxiliary Unit 1038 Officers


President    Emmy Creskey


1st Vice President      Celeste Lavezzari

Secretary      Joan Granda

Treasurer      Annette Adimari

 Chaplain        Elaine Jensen


Girls State Chair      JoAnn Gala