27 Legion Drive, Valhalla, New York 10595

Meeting Schedule Fall 2018

 
Thursday, October 18, 2018
Auxiliary Unit 1038 Member Meeting, 7:00 PM  Thursday, November 15, 2018
Auxiliary Unit 1038 Member Meeting, 7:00 PM  Auxiliary Unit 1038 Officers


President    Emmy Creskey


1st Vice President      Celeste Lavezzari

Secretary      Joan Granda

Treasurer      Annette Adimari

 Chaplain        Elaine Jensen


Girls State Chair      JoAnn Gala